Källan

Svenska litteratursällskapets medlemsblad. Publicerar artiklar och rapporter med anknytning till sällskapets verksamhet, informerar om pågående aktiviteter, aktuell forskning m.m. och fungerar också som kontaktorgan till sällskapets meddelare.

Allmänt

UtgivareSvenska litteratursällskapet
ChefredaktörNina Edgren-Henrichson

Kontaktuppgifter

Redaktionens adressRiddaregatan 5, 00170 Helsingfors
Prenumerationer09 618 777
Webbplatswww.sls.fi

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige